Wat doet een vastgoed bedrijf? 

Een vastgoed bedrijf ondersteund of vervult de rol van de verhuurder bij het verhuren van vastgoed. 

Bij het verhuren van vastgoed komt veel kijken. Tijdens het traject krijg je veel te maken met allerlei regels en verantwoordelijkheden. Ook is er financieel risico als verhuurder. Een vastgoedbedrijf beheert jouw pand en de administratieve zaken omtrent de verhuur. Deze tussenpersoon communiceert namens jou als contactpersoon richting de huurders. 

Hoe werkt vastgoedbeheer in Den Haag? 

Een vastgoedbeheerder is een professionele partner in het beheren van vastgoed. De beheerder neemt een aantal belangrijke taken over. Met name op financieel, technisch en administratief gebied. 

Verhuurbeheer 

Het verhuren van een pand is vaak uitgebreider dan het lijkt. Vastgoedbeheer Den Haag kan taken van de verhuurder overnemen, zoals; werven en screenen van nieuwe huurders, verzorgen van de overdracht, controle contracten, contact onderhouden met huurders en ondertekening van overeenkomsten verzorgen. 

Financieel beheer 

De financiën zijn een belangrijk aspect van het verhuurproces. Hieronder vallen bijvoorbeeld; huurachterstanden bewaken, het verzenden van huurfacturen, gemeentelijke belastingen administreren en bijbehorende administratieve taken. 

Technisch beheer 

Voor het behouden van waarde van een pand en tevreden huurders is onderhoud van groot belang. Onder het technisch beheer valt het onder andere het onderhouden van de infrastructuur en bouwkundige onderdelen van het pand. Maar ook het afsluiten van servicecontracten valt onder dit beheer. 

Administratief beheer 

De administratie bestaat onder andere uit wijzigingen doorvoeren in de huurovereenkomst, het bijhouden van de financiën, het opstellen van een huurovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.  

Verschil verhuurmakelaar en vastgoedbeheer 

Om je pand te verhuren kan je ook een verhuurmakelaar inschakelen. De makelaar neemt bijna alle taken over en zorgt voor een goed verhuurproces. Maar als het pand eenmaal verhuurt is, dan stoppen de taken van de verhuurmakelaar. De rest moet je allemaal zelf regelen. 

Een vastgoedbeheerder neemt ook bijna alle taken op zich in het verhuren van de woning maar ook de periode daarna. De beheerder ondersteunt het proces tot verhuren en ook tijdens het verhuren zelf.  

Voordelen vastgoedbeheer 

Alle taken omtrent de verhuur worden professioneel geregeld. Je kunt er zeker van zijn dat de betalingen op tijd gedaan worden en het pand goed wordt onderhouden. Je hebt weinig tot geen werk van het verhuurde pand en de huurders hebben een goed bereikbaar contactpersoon.