Hoe wordt een eerlijke WOZ waarde berekend?

glazen schuifdeur

Als eigenaar van een woning is het uiteraard zo dat je in de praktijk geconfronteerd wordt met een groot aantal uiteenlopende kosten. Voor deze kosten geldt dat ze grotendeels worden bepaald aan de hand van de zogenaamde WOZ waarde waarvan sprake is. Omwille van deze reden is kunnen rekenen op een eerlijke WOZ waarde van cruciaal belang. De vraag die veel mensen zich stellen is echter hoe een dergelijke correcte, eerlijke waarde nu precies tot stand komt. Geldt dat ook voor jou? Dan is het absoluut de moeite meer dan waard om even de hieronder aangehaalde informatie door te nemen. 

Hoe wordt de WOZ waarde berekend? 

Bij het berekenen van een eerlijke WOZ waarde wordt er door de stad of gemeente waarin de woning is terug te vinden rekening gehouden met een aantal belangrijke aandachtspunten. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat er wordt gekeken naar drie algemene gegevens. Voor deze gegevens geldt dat ze in principe niet zullen veranderen. Het gaat hierbij dan meer bepaald om:

  1. De woonoppervlakte;
  2. De perceeloppervlakte; 
  3. De ligging van het vastgoed; 

Voor de bovenstaande drie zaken geldt dat ze in principe niet veranderen. Dit gezegd hebbende vindt er elk jaar opnieuw een berekening van de eerlijke WOZ waarde plaats van een pand. Dat is het gevolg van het feit dat er bij het uitvoeren van een berekening ook altijd wordt gekeken naar de actuele verkoopprijzen die van toepassing zijn. Omdat deze afhankelijk van het jaar in kwestie sterk kunnen fluctueren is het zo dat een herberekening elk jaar opnieuw moet worden uitgevoerd. 

Wanneer is er sprake van een eerlijke WOZ waarde?

De stad of gemeente waarin je woont stelt in de praktijk alles in het werk om tot een eerlijke WOZ waarde te komen. Helaas blijkt in de praktijk niet zelden dat dit toch niet het geval is. Er is sprake van een correcte WOZ waarde wanneer alle relevante factoren op een correcte manier werden geëvalueerd. Is er sprake van een te hoog gelegen evaluatie van bijvoorbeeld de actuele verkoopprijzen? Dan kan dat je WOZ waarde nodeloos heel wat hoger doen uitvallen. Het spreekt voor zich dat dit niet meteen de bedoeling kan zijn, integendeel.

Wat wanneer je bezwaar wenst aan te tekenen?

Het komt in de praktijk helaas ook voor dat er geen sprake is van een eerlijke WOZ waarde. Wanneer dat het geval is kan het meer dan de moeite waard zijn om voor jezelf te bepalen om bezwaar aan te gaan tekenen. Het aantekenen van een dergelijk bezwaar is mogelijk door je even grondig te verdiepen in de bijlage die is terug te vinden bij de WOZ beschikking. Hou er rekening mee dat de werkwijze voor het aantekenen van een bezwaar in de praktijk danig kan verschillen. Het is dan ook omwille van deze reden dat je altijd de inhoud van die bijlage grondig door moet nemen. Vergeet ook niet om je WOZ bezwaar in te dienen binnen de 6 weken volgend op de datum die is terug te vinden op de WOZ beschikking. Ook dit is zeer belangrijk.