Duurzaamheid in de schoonmaakwereld

De effecten van klimaatverandering kent steeds meer zijn weerslag in de maatschappij. Dit gebeurt ook in de professionele schoonmaakwereld, waar de schoonmaakmiddelen steeds groener worden. Tegenwoordig zijn de producten die bij het reinigen gebruikt worden biologisch afbreekbaar, zodat ze een gezonde werking hebben voor werknemers en werkplekken.

Ieder jaar storten bedrijven een enorme hoeveelheid afval op de stortplaatsen en helaas is een groot deel daarvan niet-biologisch afbreekbaar, zoals microvezeldoekjes, afvalzakken etc. Wanneer het residu van deze producten in het drinkwater terechtkomen, dan zal het ons via de voedselketen bereiken.

Biologisch afbreekbaar

Er zijn gelukkig genoeg professionele schoonmaakbedrijven die aan duurzame ontwikkeling doen. Zij gebruiken middelen die geen schadelijke chemische stoffen bevatten. Er wordt gekozen voor biologisch afbreekbare middelen, zodat het milieu geen schade oploopt. Bovendien zorgt het gebruik ook niet voor aantasting van de huid en de luchtwegen. 

Een bewuste keuze die tot gevolg heeft dat het schoonmaakpersoneel van deze bedrijven gezonder werkt. Er worden over het algemeen ook goede trainingen verzorgd over hoe er met de schoonmaakproducten gewerkt dient te worden. Tevens is het personeel goed opgeleid in het gebruik ervan, zodat blootstelling aan giftige stoffen aanzienlijk verminderd wordt.

Wanneer een schoonmaakbedrijf een schoonmaakmiddel gebruikt, dan moet er aan de hand van een blootstellingsinformatieblad bepaald kunnen worden in welke mate dat veilig kan gebeuren. Bovendien wordt er vanuit de ARBO-wetgeving en de REACH-wetgeving gekeken naar veiligheid.

Veilig werken

Zo moeten schoonmakers veilig kunnen werken met de schoonmaakmiddelen. De werkgever moet bijvoorbeeld bepalen wanneer er wel of geen handschoenen gebruikt moeten worden. Er moet ook gekeken worden hoe lang er met een bepaald middel gewerkt mag worden.

De REACH-wetgeving beoordeelt voornamelijk de toepassingen van chemische stoffen. De leverancier van de stoffen dient dit door te geven aan de fabrikant van het schoonmaakmiddel. Deze moet zijn klant, het schoonmaakbedrijf weer informeren via het beoordelingsblad. Op dit blad moet in ieder geval de naam van het middel worden aangegeven met de gebruikersvoorwaarden. Daarnaast dienen de algemene gedragsregels, de milieumaatregelen en de risico-reducerende maatregelen worden vermeld.

Veilig werken tijdens de specialistische reiniging is een proces waar veel informatie bij komt kijken. Maar ook eenvoudiger klussen zoals kantoren schoonmaken is een zaak van kennis en bewustwording. Bij beiden moet nagegaan worden welke middelen worden gebruikt en op welke manier de schoonmaker hieraan wordt blootgesteld.

Het is in ieder geval fijn om te weten wanneer je kantoor op een verantwoorde wijze wordt gereinigd. Het geeft niet alleen een goed gevoel, je gezondheid wordt er ook beter van.